Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4 от ЗЗП

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До: ГОЯ 67-Яна Младенова ЕООД, регистрирано в съответствие със законите на Република България, ЕИК:205526141, ИН по ДДС: BG 205526141, със седалище гр.Варна,ж.к. ,,Владислав Варненчик,, бл.53

С настоящото уведомявам/е, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка

Правото ми да подам настоящето се погасява с изтичане на 14-дневен срок от датата на доставка на стоката;
Съм длъжен да изпратя стоката/ите обратно до адрес:

ЕКОНТ: гр.Варна,ул,,27 юли" 14
телефон:+359 82 526 835
или
СПИДИ: гр.Варна, ул,, Шейново"24
телефон:0700 17 001

не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която съм уведомил Търговеца за решението си да се откажа от договора;

4. Стоката трябва да бъде придружена от предоставената разписка за ППП от куриера (за физически лица) или копия на фактура и разписка за ппп (за юридически лица).
Ако по някаква причина нямате или не пазите оригинала на разписката за ппп, може да изискате от куриера дубликат с подпис и печат и да ни го изпратите със стоката.

Търговецът има право да отложи възстановяването на направените от мен плащания във връзка с Договора за продажба от разстояние до получаване на стоката/ите обратно или докато не му представя доказателства, че съм изпратил обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
0
КОЛИЧКА
  • No products in the cart.