Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Условия за използване на уебсайт goyaleather.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между ГОЯ 67-ЯНА МЛАДЕНОВА ЕООД, ЕИК: 205526141, ИН по ДДС: BG 205526141, по- долу за краткост „ Търговец“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт https://goyaleather.com/, наричани по- долу за краткост потребители, от друга.

ГОЯ 67 – ЯНА МЛАДЕНОВА ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК:205526141, ИН по ДДС: BG 205526141, адрес гр.Варна , имейл адрес shop@goyaleather.com , телефон +359878196663

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на ГОЯ 67 – ЯНА МЛАДЕНОВА ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставени от ГОЯ 67 – ЯНА МЛАДЕНОВА ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработени неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

1. ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

ДРУЖЕСТВО – означава ,,ГОЯ 67-Яна Младенова,, ЕООД, регистрирано в съответствие със законите на Република България, ЕИК:205526141, ИН по ДДС: BG 205526141, със седалище гр.Варна, ж.к.,,Владислав Варненчик,, бл.53

САЙТ, ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН – означава уебсайта находящ се на интернет адрес: https://goyaleather.com/ и всички негови подстраници.

ПОЛЗВАТЕЛ ,ПОТРЕБИТЕЛ или КЛИЕНТ – означава лице, ползващo функционалностите на сайта

ЗЗП – означава Закон за защита на потребителите.

ЗЗЛД – означава Закон за защита на личните данни.

ЛИЧНИ ДАННИ – означава лични данни по смисъла на ЗЗЛД.

НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ – означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги.

ОБЩИ УСЛОВИЯ – означава настоящите общи условия.

Настоящите общи условия са предназначени да уреждат взаимоотношенията между Дружеството, собственик на сайта https://goyaleather.com/ и ползвателите на този сайт.

Посещението, разглеждането или използването на този сайт означава, че ползвателя приема и се задължава да спазва настоящите общи условия. Моля, ако като ползвател НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този сайт.

Дружеството си запазва правото да извършва промени в общите условия без предварително известие. Задължение на ползвателя е да се запознае с общите условия преди да използва сайта.

2. РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА

Сайтът дава възможност на ползвателите да разглеждат стоките предлагани в него, напълно свободно, без да е необходима регистрация.

Регистрация на профил е необходима при използване на определени функционалности от сайта -поръчка на стоки, създаване на списък с любими продукти и др. Регистрацията е абсолютно доброволна и безплатна.

Профил се регистрира след попълване на регистрационна форма, в която се посочват валидни данни, необходими за доставянето на поръчана стока и/или издаването на фактура. Изисква се полетата отбелязани със звездичка да бъдат задължително попълнени. В случай на промяна в данните, ползвателят се задължава своевременно да ги актуализира.

С попълване на данните и натискане на бутона “Регистрирай се”, ползвателят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. При успешно приключване на регистрацията, ползвателят получава имейл за потвърждение. С потвърждаването на профила се счита, че между ползвателя и Дружеството възникват договорни отношения.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КЛИЕНТ

Клиент може да бъде, всяко пълнолетно физическо лице, или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия, като за целта трябва да попълни и потвърди верността на данните в регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.
Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице:

Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в интернет магазина.
Изразява съгласието си с настоящите общи условия за обслужване и ползване на интернет магазина.
Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от https://goyaleather.com/ , както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.
Има възможност да получи индивидуален код за специални намаления и преференции.

3. ПОРЪЧКА В САЙТА

Ползвателите могат да правят електронни поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни седмично.

Поръчки могат да правят само регистрирани ползватели, приели общите условия. За целта е необходимо клиентът да попълни формуляра за поръчка.

Поръчките и запитванията от страна на клиенти се обработват от операторите на https://goyaleather.com/ в рамките на работното време (Виж: За контакти).

Дружеството има право да не изпълни част или цялата поръчка по свое усмотрение, поради изчерпване на складовата наличност на продуктите или промяна на цената. Дружеството се задължава да уведоми за това клиента чрез имейл или по телефона.
Покупки на стоки и продукти може да се направи и без регистрация, като се попълни ФОРМУЛЯР ЗА БЪРЗА ПОРЪЧКА,но не може да се възползва от индивидуални намаления и преференции.

3.1. СТОКИ

Клиентите могат да закупят всички стоки предлагани в сайта чрез електронна поръчка.В профила на всяка стока са описани нейните характеристики, цена. В случай на допусната техническа грешка в сайта (относно цена, наличност на продукт и др.) Дружеството си запазва правото да откаже дадена поръчка, като за това не дължи обезщетение от какъвто и да е характер.

Електронната поръчка на стока през сайта има силата на сключен договор от разстояние за покупко-продажба. Договорът се счита за сключен след кликане на бутона „Поръчване“ и получаване на имейл за потвърждение на поръчката. По силата на този договор Дружеството се задължава да достави и да прехвърли собствеността на клиента на определените от него стоки. Клиентът и Дружеството се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

3.2. ЦЕНИ

Всички обявени цени в сайта са в български лева с ДДС.
Цената на всички стоки е обявена в профила на съответния продукт. Артикули на промоция имат нова и стара цена, като старата е представена чрез задраскване. От момента на поръчване до момента на плащане цените не подлежат на промяна.

.Клиентът заплаща на Дружеството крайната цена на стоките обявена в интернет магазина. Общата дължима сума ще бъде обявена преди натискането на бутон „Поръчване“. За направени поръчки на стойност над 100 лв, доставката е безплатна, с включена опция-преглед и тест (проба)

Дружеството си запазва правото да променя обявените в сайта цени, без предварително да уведомява ползвателите за това.

3.3. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Всички плащания за поръчани през сайта стоки се извършват в български лева.
Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

наложен платеж

Заплащате дължимата сума за покупката в брой или с банкова карта на куриера при доставка на адрес, или в офиса на куриерската фирма.

банков превод

Използвайте номера на поръчката като основание за плащането. Поръчката няма да бъде изпратена преди получаването на превода по нашата сметка:

IBAN: BG73RZBB91551010301385

          BIC (Swift): RZBBBGSF

          Титуляр: ГОЯ 67 – ЯНА МЛАДЕНОВА ЕООД

– чрез ПОС терминал (към момента не е активно)

Ако потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
Търговецът не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

3.4. НАЧИН, СРОК И ЦЕНА НА ДОСТАВКА

Доставки на стоки закупени от сайта се извършват само на територията на Република България.

Доставките се извършват с куриерски фирми Спиди и Еконт. Пратките се доставят по Ваше желание до личен адрес или до офис на куриерската фирма. Пратките се доставят с опция преглед и тест(проба).
За избран от клиента друг доставчик,цената за доставка се заплаща от клиента.
Поръчки направени до 15 часа се обработват през същия работен ден. Поръчки направени след 15 часа се обработват през следващия работен ден. Поръчки направени в почивни или празнични дни се обработват на следващия работен ден.

Сроковете за доставка са до 1-3 работни дни от приемане на поръчката. В събота офисите на куриера работят от 9:00 до 13:00 часа, а доставки до адрес се извършват до 13.00 часа. (Виж: График на обслужване на населените места)

Дружеството не носи отговорност за закъснение и неспазване на срока в случай, че закъснението се дължи на куриерската фирма.

Срокът на доставка зависи от наличността на артикулите. В случай, че разполагаме с всички поръчани продукти на склад доставката е в срок от 1 до 3 дни.
Ако продуктът не е на склад и се налага неговото изработване,срокът е по-дълъг около 10 работни дни ,като максималния такъв може да достигне до 20 работни дни. Поръчки изпратени след 15.00 часа е вероятно да не бъдат получени на следващия ден.
При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон или e-mail за контакти.
Дружеството не носи отговорност за закъснение по вина на доставчика или при форсмажорни обстоятелства.

За направени поръчки на стойност над 100 лв,доставката е безплатна,с включена опция-преглед и тест(проба).За покупка на стоки на стойност под 100 лв. се заплаща цената на поръчаните артикули, плюс цената за доставка, на куриера при получаване на стоката. Клиентът подписва приемо-предавателен талон (удостоверяващ предаването на стоката), който служи за разписка. С подписването, клиентът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на ДРУЖЕСТВОТО сумата, представляваща цената на доставената стока.

3.5. ПРЕГЛЕД НА СТОКАТА.

Доставката се извършва от куриерска фирма на ръка срещу подпис. При предаване на стоката клиентът подписва придружаващите я документи. При невъзможност или затруднение за връчване лично на клиента, пратката може да бъде връчена на упълномощено лице, посочено от клиента. За упълномощено лице се счита всеки, който не е титуляр на поръчката, но приема стоката и е на посочения от клиента адрес.

Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощеното от него лице. Евентуални повреди или други щети следва да бъдат докладвани незабавно на Дружеството.За щети и повреди нанесени на стоката от доставчика при транспортирането й, Дружеството не носи отговорност. При увреждане от транспорта се съставя констативен протокол в три еднообразни екземпляра, който се подписва от Клиента и куриера.

При възникване на проблеми с доставката по вина на Дружеството, всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на Дружеството. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

При посочени неверни данни при заявяване на поръчката (грешен или непълен адрес за доставка, липса на телефон за контакт с клиента и др.) Дружеството не е обвързано от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При отказ за получаване на стоката, когато отказът се счита за неоснователен, клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Дружеството се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстващата на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

3.6. РЕКЛАМАЦИИ

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното.

Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговеца е предоставил търговска гаранция.

Рекламация на стока може да се предяви до 14 (четиринадесет) дни от откриване на несъответствие на стоката с договореното.

Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация, който се попълва от Потребителя и изпраща на email на Търговеца.

3.7. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

На основание чл. 55, ал.1 ЗЗП клиентът има право да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина за връщането,без да заплаща каквито и да е разходи,с изключение на тези за доставка в случай,че е избрал различен от стандартния най-евтин за Дружеството начин за доставяне на поръчката,както и разходите за връщането на стоката обратно.

СТАДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ съгласно приложение № 6 от ЗЗП.

Стоката трябва да бъде върната в добър търговски вид, без да е третирана по какъвто и да било начин и да е с всички налични етикети и всички придружаващи я документи. Задължително е стоката да бъде придружена от попълнен и подписан Формуляр за връщане / замяна на продукти. В случай на издадена фактура, е необходимо тя също да бъде приложена.

Клиентът се задължава да изпрати продукта/ите на ДРУЖЕСТВОТО по куриер, като разходите по транспорта остават за негова сметка. В случай, че клиентът върне стоката без да заплати тези разходи, то те ще бъдат удържани от сумата, която клиентът е платил по договора и която Дружеството трябва да му възстанови.

Дружестовото се задължава да възстанови в пълен размер заплатената от потребителя сума за закупените стоки възможно най-скоро и не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения от разстояние договор. Сумата за доставка, платена при получаване на стоките, е за сметка на клиента и не се възстановява. Връщането на парите става единствено по банков път на посочена от клиента банкова сметка (IBAN).

4.ГАРАНЦИЯ

www.goyaleather.com гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба.
Веднага след получаването на пратката, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци.
В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им.
Гаранционният срок започва да тече от момента на получаването на пратката.
Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията на производителя на стоката.
Дружеството няма задължение да удовлетворява рекламации, които не изпълняват някое от горепосочените изисквания.

Търговската гаранция на закупената от Вас стока е 30 календарни дни. Гаранцията е валидна само за случаите, когато се констатира наличие на фабричен дефект.

За фабричен дефект се считат:

– сцепване на кожата ( без да е рязано с остър предмет)

– разцепена подметка

– разшити шевове

– повредени ципове или копчета

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на 30 календарни дни съгласно чл.113 от ЗЗП.

Съгласно чл.114 от ЗЗП потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да поправи стоката или при възможност да я замени с нова.

5. ВРЪЩАНЕ И ЗАМЯНА

Благодарим ВИ,че сте наш клиент.С удоволствие ще заменим или приемем обратно,закупен от Вас продукт в рамките на 14 работни дни,ако имате такава нужда.Наша основна цел и приоритет са удовлетворени и доволни клиенти.Ако намерите несъответствие в получената от нас пратка и желаете да я върнете или замените,уведомете ни като ни пишете на имейл:shop@goyaleather.com, като ни пишете чрез нашата контактна форма директно в сайта или като се обадите на телефон 052 610 770 или 0878196663
Всеки потребител (клиент) има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на получаването й.

За целта :
1. стоката да не е увредена;

2. стоката да не е използвана;

3.да не е претърпяла никаква обработка,а именно:пране,гладене,рязане,и други действия нарушаващи целостта й, както и премахването на етикети

4. не трябва да има следи от носене,като мирис на парфюм, прах за пране, тютюнев дим и др.

5. да се изпрати с придружаващите документи (касов бон или фактура)

Преди да изпратите стоката обратно към нас, трябва да се свържете с представител на ДРУЖЕСТВОТО и да последвате посочените от него инструкции. Това е необходимо, за да можем в най-кратки срокове да Ви изпратим в замяна, нова стока, възможен ремонт или да възстановим платените пари.

Разходите по куриерските услуги за връщането на стоки са за сметка на Клиента.

Ако върната от клиента стока не отговаря на условията за връщане (замяна) ДРУЖЕСТВОТО запазва правото да откаже връщане или замяна!

КАК ДА ВЪРНЕТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ ЗАКУПЕН ОТ ВАС ПРОДУКТ:
– попълнете онлайн бланката за връщане или формуляр за замяна или на хартиен носител и я прикрепете към пратката
– моля, опаковайте пратката максимално защитено с цел предпазването й от замърсяване или повреждане по време на транспорта
– трябва да занесете пратката до офис на СПИДИ, ЕКОНТ или друг желан от Вас куриер,и да я изпратите на един от следните адреси :

ЕКОНТ: гр. Варна ул.,,Шабла”1, офис ЖП ГАРА

телефон: 0700 17 300

или
СПИДИ: гр.Варна, ул,, Шейново”24, офис №746
телефон:0700 17 001

След като получим артикула, сумата Ви, ще бъде възстановена по банков път, като се приспадне банковата такса за превода, в случай, че сте избрали опция връщане.

Ако сте избрали опция замяна, моля прочетете внимателно съдържанието на формуляр замяна.

6. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Дружеството гарантира на своите ползватели/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни.

Личните данни на клиента ще бъдат използвани единствено и само за целите, предвидени в договора (приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин). Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

Дружеството се задължава да не разкрива никакви лични данни за клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Дружеството е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

Потребителската регистрация, заедно с прилежащите към нея данни, може да бъде закрита по всяко време по молба на клиента.

Клиентът, абониран за информационния бюлетин, може да прекрати абонамента си по всяко време чрез страницата на своя профил в сайта, или като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.
Дружеството си запазва правото да съхранява всякаква кореспонденция с Вас за неограничен период от време и да я използва както намери за добре, с цел да защити интересите си. Търговецът може да съхранява в лог- файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор.Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на Търговеца по начин, който позволява неговото съхранение и възпроизвеждане.

Данните на кредитната/дебитната Ви карта, които попълвате в процеса на поръчка,не се обработват,нито съхраняват на нашите сървъри.Тяхната сигурност се гарантира от партниращата ни банка и е съобразена с текущите PCI стандарти.
Сигурността на информацията, която въвеждате на страницата на GOYALEATHER се гарантира от SSL сертификат, с 256 битово криптиране. Данните за плащане, които попълвате на нашия сайт се предават до партниращата ни банка, където се обработват,без да бъдат обработвани или съхранявани на нашия сървър. GOYALEATHER спазва стриктно PCI стандартите.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание на сайта (снимки, текстове, търговска марка, лого или друга информация) са собственост на Дружеството. Копирането или свалянето на информация от сайта без писменото разрешение на Дружеството се наказва по предвидени от закона начини.

8. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ (COOKIES)

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство(компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по – специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повечето информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на използваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез „бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага ЗЗЛД. Събраната информация от „бисквитки“ обикновенно се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви “бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки или услуги сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузер.

Постоянни „бисквитки“

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как Вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и на къде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид „бисквитки“ варира според конкретното им предназначение.

„Бисквитки“ на трета страна

На нашият Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, Linkedin, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещението на тези сайтове или отваряне на съдържанието от тях, да се складира на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а от там и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузер. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

9. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

– Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва
обявените стоки на Интернет магазина goyaleather
Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
– Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ДРУЖЕСТВОТО за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
-. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата goyaleather.
-Всеки потребител, независимо дали е клиент на ДРУЖЕСТВОТО се задължава при ползване на услугите:
• да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от goyaleather услуги :
• да уведомява незабавно ДРУЖЕСТВОТО за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

• да не извършва злоумишлени действия;

• да обезщети ДРУЖЕСТВОТО и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
– Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

-ДРУЖЕСТВОТО няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

-ДРУЖЕСТВОТО има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на goyaleather.

-ДРУЖЕСТВОТО има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ДРУЖЕСТВОТО да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

-ДРУЖЕСТВОТО след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

– ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ДРУЖЕСТВОТО във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ДРУЖЕСТВОТО. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

-ДРУЖЕСТВОТО има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.
-. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ДРУЖЕСТВОТО освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес:shop@goyaleather.com. ДРУЖЕСТВОТО събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за коитоДРУЖЕСТВОТО ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

-ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ДРУЖЕСТВОТО не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ДРУЖЕСТВОТО

-ДРУЖЕСТВОТО има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

-ДРУЖЕСТВОТО се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица –държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да предостави информацията по силата на закона.

11. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

В случай на настъпване на непредвидени обстоятелства извън контрола на Дружеството (случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет), Дружеството не носи отговорност за неизпълнение или забавяне на задълженията си по договорите за покупко-продажба.

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Дружеството, съобразно българското законодателство.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИ, КОНТРОЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на Търговеца са Комисия за защита на потребителя / КЗП / и Комисия за защита на личните данни /КЗЛД /, със следните координати:

1. Комисия за защита на потребителя – https://www.kzp.bg/
тел: 070011122
адрес: гр. София, пл. Славейков, 4А, ет.3, 4, 6

2.Комисия за защита на личните данни – https://www.cpdp.bg/
тел:02/9153518
email: kzld@cpdp.bg
адрес:гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2

3.. Европейски потребителски център – http://www.ecc.bg/
Платформа за онлайн решаване на спорове:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

0
КОЛИЧКА
  • No products in the cart.